Kinki

Info (in English)
Info (in Deutsch)

http://www.wetterklima.de Hachikita Kyoto Osaka Tenri Lake Biwa from Otsu City Kobe Chubu Chugoku Shikoku Tsunogame Sasayama Nara