Oslo

View from Voksenlia
Sydhavna
Fra Rådhuset, mot Hovedøya
Fra Vippetangen

Blick von Fa. Linpro
Holmenkollen
Vinterpark

Info
Info (in English)
Info (i norsk)