China Anking Peking (Beijing) Changchun Chengdu Haikou Hangzhou Harbin Hongkong Guangzhou (Kanton) Kunming Lanzhou Nanchong Nanjing Qingdao Shanghai Shenyang Taiyuan Tianjin Urumtschi (Tihwa) Wuhan Xian Zhanjiang Macao Chart Peking Chart Guangzhou (Kanton) Chart Lhasa Chart Shanghai Chart Urumtschi Chart Hongkong Chart Chongqing